Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

10 лютого 2012 р.

Інтегрований урок-семінар із української літератури та історії з елементами доповідей, бесіди. Тема: "Опозиційний рух в Україні в період загострення кризи радянської системи (1965-1985). Василь Семенович Стус. Сходження на Голгофу слави. Життєвий і творчий шлях. "

Тема: "Опозиційний рух в Україні в період загострення кризи радянської системи (1965-1985). Василь Семенович Стус. Сходження на Голгофу слави. Життєвий і творчий шлях. " Мета: - розкрити причини активізації опозиційного руху в Україні в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 р. р.), - розкрити морально-етичні, духовні, культурні, національно-патріотичні основи життєдіяльності поета, - продовжити формувати критичне мислення учнів, - розвивати вміння працювати з різними джерелами, аналізувати, готувати узагальнюючі висновки, обґрунтовувати свою думку, - виховувати учнів свідомими громадянами України. Епіграфи: /. "Народе мій, до тебе я ще верну. Як син, тобі доземно уклонюсь" II. "Поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові, долає природне почуття зненависті, зніяковіється від неї, як од скверни" (В. Стус) III. "Поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові, долає при¬ родне почуття зненависті, звільняється од неї, як од скверни. Поет — це людина. Насамперед. А людина — це, насамперед, добродій. Якби було краще жити, я б вірші це писав, а — робив би коло землі... Зневажаю політиків... Ціную здатність чесно померти." В. Стус Тип уроку: комбінований семінар з елементами доповідей бесіди, засвоєння нових знань. Обладнання: портрет В. Стуса та портрети представників дисидентського руху(А. Горської, В. Чорновола, Л. Лук'яненка, С. Параджанова, В. Івасюка, Л. Костенко), збірки творів В. Стуса, документальні джерела, малюнки учнів до творів В. Стуса. Хід уроку І. Повідомлення теми і мети уроку. 1. Вступне слово вчителя Учні читають вірші напам'ять Ярій, душе, ярій а не ридай А ти шукай - червону тінь калини. На чорних водах - тінь її шукай. Бо - горстка нас. Малесенька шопта Лише для молитов і сподівання. Застерігає доля нас зарання. Що калинова кров - така густа. Така крута, як кров у наших жилах. У білій стужі наших голосінь. Це гроно болю, що впаде в глибінь, На нас своїм безсмертям окотилось. Не так уже й багато на Землі Тих іскор Божих творчого горіння. Сяйне одна чи дві на покоління Метеоритним спалахом в імлі... Яке блаженство і який то біль — Людської пристрасті терпке причастя... Але чи є, скажіть, великим щастям Творить щедроти у краю рабів? Віншують новелістів королі, У троннім залі —урочисті речі, Та не тобі. У тебе — хрест предтечі Лауреатів вільної землі. Як часто трапляється, що тільки після смерті письменник постає перед наступним поколінням критиків і читачів на весь зріст своєї творчої індивідуальності. Так сталося і з Василем Стусом. І сьогодні ми познайомимося з однією з найяскравіших постатей українства, з людиною, яка зуміла втілити в собі найкращі риси української ментальності — ліризм, поетичність, вразливість серця — і перебороти його найбільші хиби: почуття меншовартості, індивідуалізм. Ми перегорнемо сторінки трагічної повісті життя і творчості видатного українця. 2. На дошці план уроку: 1. Дитинство: вроджене і набуте, батьки. 2. Про що мріялося і чого пригнулось. 3. Світ пізнання і перші здобутки. 4. Початок шляху на табірну Голгофу. 5. «Хоч тяжко душу берегти.. .А треба йти.» 6. Табірний період життя: «Терпи, терпи- терпець тебе шліфує». 7. Жертовність в ім'я щасливішого історичного майбуття рідної України. II. Сприйняття та засвоєння матеріалу 1. Слово вчителя української літератури. 2. Біографічні відомості про В. Стуса. (Додаток №1) 3. Завдання творчим групам. I група. Скласти алгоритм до образу поета-грмадянина. II група. Скласти хронологію життя В. Стуса. 4. Слово вчителеві історії. Історична довідка. Додаток №2 Бурхливе, суперечливе, динамічне "хрущовське" десятиріччя підштовхнуло об'єктивно назрілий процес оновлення суспільної свідомості. Цей імпульс був настільки сильним, що під його впливом у другій половині 60-х - 70-х років у радянському суспільстві набуває поширення нова форма духовної опозиції — дисиденство. Дисидентство висувало реальну альтернативу наростаючим кризовим явищам у духовному житті суспільства - соціальній апатії, дегуманізації, бездуховності. Його ідеологія, зароджена як сумнів у доцільності окремих ланок існуючої системи, поступово стає переконанням в необхідності докорінних змін у суспільстві .3 середини 60-х років прокотилася хвиля арештів проти інакодумців. Своє ставлення до цього злочину висловлювали українські митці, під час перегляду прем'єри кінофільму С.Параджанова «Тіні забутих предків» 4 вересня 1965 року у столичному кінотеатрі „Україна". 5. Проблемна ситуація. Учень зачитує спогади режисера Ю. Іллєнка про скандал на прем'єрі «Тіні забутих предків». (Матеріал спроектовано на екран) 6. Застосування методу «Відкритий мікрофон». Учні висловлюють своє бачення ролі громадянина в акції протесту існуючій системі. - За що боролися учасники акції протесту? - Що відчували люди в залі? - Уявіть себе учасником подій. Чи встали б ви на заклик В. Стуса? Чому? " Учні дають відповіді і аргументують свою позицію. 7. Робота в групах. Громадські слухання. Учасники: історики, біографи, працівники архіву, журналісти, представники громадськості. I група — підготувати розповідь про феномен „шістдесятництва". II група - пошуково-дослідницька робота: «Загадки біографії письменника». Ш група - знайти документальні джерела про репресії влади щодо В.Стуса (лист В.Стуса до Президента Верховної Ради СРСР, лист академіка Сахарова до учасників Мадридської наради). Групи мають перед собою чіткі правила роботи у групах, розподіл ролей, визначені критерії оцінювання роботи групи та виступу. 8. Презентація роботи груп. Під час виступу, інші учні складаючи міні-довідник «Видатні постаті української культури 60-х ровів XX століття» III. Первинне усвідомлення матеріалу 9. Самостійна работа (тести) 1. Як склалася доля В.Стуса: a. загинув в спецтаборі для політичних в'язнів; b. щоб вижити, змушений був писати лояльні до радянської влади твори; c. емігрував з України. 2. В. Стус був членом : а. Мистецького українського руху; b. Української Гельсінської наради; с. Спілки письменників України ? З. Де вийшла друком збірка поета «Зимові дерева»? а. у Києві; b. у Брюсселі; с. у Москві. 4. Яке визнання здобула за кордоном творчість письменника? а. його твори були висунуті на здобуття Нобелівскої премії; b. через «залізну завісу» ім я поета не змогло дійти до зарубіжного читача; с. за кордоном друкувалися поетичні збірки В.Стуса 5. Під яким псевдонімом з являлися твори В.Стуса? а. Василь Чумак; b. Василь Петрик; с. Василь Петров. 6. З ким із літературних класиків перекликується поет, як життям , так і творчістю: а. з Лесею Українкою; b. з Іваном Франком; с. з Тарасом Шевченком? 7. Виникнення дисидентського руху в Україні спричинили: а. порушення прав людини, розстріл демонстрацій; b. контроль з боку репресивних органів держави за українською творчою інтелігенцією; с. дискримінаційна політика центру щодо України, порушення конституційних норм. 8. Організації, що стали першими осередками руху шістдесятників: а. Клуб творчої молоді; b. Клуб «Пролісок»; с. УРСС; d. Український революційний центр. 9. Дисиденти - це діячі: а. які відкрито не погоджувалися з існуючою політичною системою; b. активно відстоювали ідеали ліберальної демократії; с. вели збройну боротьбу проти існуючого ладу. 10. Гострокритичну працю «Інтернаціоналізм чи русифікація» написав відомий діяч дисидентського руху: а. М.Руденко; b. В.Чорновіл; с. І.Дзюба. 11 .Перша велика хвиля арештів дисидентів прокотилася Україною: a. 1965; b. 1967; с. 1969; d. 1972. 12. Які методи боротьби з інакодумцями використовувала тоталітарна система: а. Заохочення; b. Фізичне та моральне знищення; c. Депортація. IV. Підсумки уроку. Обговорення проблемного питання методом «Відкритого мікрофону» 1. Слово вчителя української літератури: В. Стус - одна з найтрагічніших постатей „шістдесятників". Він жив і загинув, аби український народ мав те, що Богом дано кожному народові, -свободу, незалежність, право на рідні мову, історичні пам'ять, самобутню культуру. Ко^ли система вчепила кожному громадянинові по величезному замку на рота і все мовчало, бо „благоденствувало", один з небагатьох сміливців, Василь Стус, розімкнув свої гнівні вуста й підніс голос за права людини і свого народу. 2. Питання для обговорення: «Чому для влади в тоталітарній державі представники шістдесятництва з книгою в руках були страшніші ніж зі зброєю?» 3. Думки вголос (читають напам'ять учні) Терпи, терпи - терпець тебе шліфує, Сталить твій дух - отож терпи, терпи. Ніхто тебе в недолі не врятує, Ніхто й не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стій, допоки скону. Хай шлях до раю, пекла чи полону - Тримайся далі розпачу й надій. Таруй свій шлях, той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе, як побратим. До нього змалку ти заповідався Сумним осердям, поглядом сумним. Сховатися од долі - не судилось. Ударив грім - і зразу шкереберть Пішло життя. І ось ти - все, що снилось, Як смертеіснування й життєсмерть. Тож: іспитуй, як золото на пробу Коханих, рідних, друзів і дітей: А чи підуть крізь сто твоїх смертей Тобі услід? А чи твою подобу Збагнуть - бодай в кінці життя? Чи серцем не жахнуться од ознобу На цих всебідах? О, коли б знаття... V. Домашнє завдання Твір-мініатюра «Відкриваю для себе нові імена»

4 коментарі:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...