Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

10 лютого 2012 р.

Організація групової навчальної діяльності


 
Організовуючи групову навчальну діяльність на занятті, потрібно забезпечити активність кожного учня. Цього можна досягти, розподіливши запропоновані групі завдання на частини за кількістю учасників групи, коли кожен має виконати свою частину роботи і пояснити спосіб її виконання іншим, а також налагодивши систему обліку діяльності кожного учня в групі. Для цього після виконання запропонованого групі завдання діти на спеціальних картках відображають оцінку роботи всієї групи, а також дають оцінку роботі кожного учня в групі. 
 Для відображення діяльності роботи учням можна запропонувати такі питання:
 1.       Функціонування в групі:
   Чи розв'язала група те, що повинна була розв'язати?
   Як, на твою думку, чи були у групі труднощі?
   Чи були розв'язані труднощі?
 2.       Ролі учасників:
   Чи мав ти певну роль у групі? -Яку?
   Як ти вважаєш, ти її виконав?
   Тобі було важко? Чому?
   Чи був ти корисним у групі? У чому конкретно:
 а)       у пропозиції плану роботи;
 б)      у пошуку інформації;
 в)       у пропозиції розв'язування труднощів.
 3.       Робота індивідуальна (робота колективна):
       Чи працював ти самостійно в той час, коли вся група
 працювала разом?
 4.       Оцінка:
    Як ти визначиш те, що вивчив?
    Як уже вказувалося, групова навчальна діяльність корисна на всіх етапах уроку, особливо під час перевірки домашнього завдання, закріплення знань, застосування їх на практиці, де допомога дорослого вже не потрібна і навіть шкодить, бо заважає становленню рефлексії, і водночас повністю самостійно дитина діяти не може.
 Можливості вибору групової навчальної діяльності на різних етапах уроку продемонстровано у таблиці.
ЕТАП УРОКУ
ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ
Перевірка домашнього завдання
Парна Ланкова

Вивчення нового
Диференційовано-групова

Закріплення і вдосконалення
Ланкова Парна
Диференційовано-групова
Індивідуально-групова
Повторення і застосування знань
Парна Ланкова Кооперативно-групова
                                
 Дослідження вчених з проблеми виявило, що групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення дитини у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в школярів позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування. На думку Ж. Феррі, робота в малій групі відкриває широке "поле" вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня в межах навчальної програми. Обмін думками із змісту уроку являє собою тренування логічного мислення в дитини і не має аналогів в інших ситуаціях. 

5 коментарів:

  1. Прочитав. Хотілось би звернути увагу на відмінність між груповою й кооперативною формою організації навчальної діяльності. За кооперативної форми результат роботи неможливий без внеску кожного члена групи. Наприклад, наш блог - результат кооперативної діяльності, а створення пошти - результат роботи міні-групи. Інакше кажучи організовуючи групову діяльність ми повинні намагатися перетворити її в кооперативну, бо не завжди працюючи в групі учні працюють командою. Досить часто вони просто виконують певні ролі не відчуваючи ніякого зв'язку один з одним.

    ВідповістиВидалити

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...