Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

10 лютого 2012 р.

Етапи самостійної роботи на уроці історії

Етапи
проведення самостійної роботи на уроці


                                       Підготовчий
Учитель розповідає дітям про мету їхньої роботи, розкриває можливості її успішного виконання, залучаючи до  такого  обговорення самих   дітей. Учитель пропонує користуватися різними довідковими джерелами, сам заздалегідь  готує різноманітну літературу.

                Сам процес самостійної роботи учнів  на  уроці
Учитель забезпечує поступовий перехід від роботи репродуктивного характеру до складнішої, що потребує застосування умінь і навичок користування довідниками, словниками, і, врешті решт, до самостійної творчості, що потребує прояву уяви, фантазії тощо.

                      Підсумково-узагальнюючий етап
Він передбачає введення самостійної роботи у класі в більш або менш складний варіант дослідницької роботи.

                                   Заключний етап
Вибір учнем різнорівневих творчих завдань для системи самоосвіти.


4 коментарі:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...