Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

10 лютого 2012 р.

Класифікація самостійної роботи


Ознаки класифікації самостійних робіт

                     Форми та мета самостійних робіт
1. За дидактичною метою
1. Для повторення опорних знань та підготовки до сприймання нового матеріалу.
2. Для вивчення нового матеріалу.
3. Для систематизації знань.
4. Для закріплення знань та вмінь шляхом виконання тренувальних вправ.
5. Для закріплення знань шляхом    застосування їх у новій ситуації.
6. Перевірочні, контрольні.
2. За                 характером пізнавальної діяльності
1. Копіювального характеру, виконані за зразком.
2. Частково-пошукового характеру.
3.Дослідницького характеру.
3. За
формами організації навчальної діяльності учнів

1. Фронтальні.
2. Групові (за диференційованими завданнями).
3. Парні (за варіантами, диференційовані).
4. Індивідуально-диференційовані.
4. За
джерелом знань
1. З підручником, довідником чи ін. друкованими посібниками.
2. Зі складання плану, конспекту лекцій, на основі прочитаного чи прослуханого.
3. Зі складанням схем, плану після чи  під час роботи з екранними посібниками.
4. З роздатковим матеріалом.
5. З підготовки рефератів, доповідей, повідомлень, проектів.
6. Складання тестів, кросвордів.
7. Підготовка до уроку-семінару, конференції.
8. Робота за памятками з організації самоосвітньої компетентності учнів.3 коментарі:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...