Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

10 лютого 2012 р.

Практичне використання відеоматеріалів на уроках історії


Науковці дійшли висновку, що для успішного психолого-педагогічного впливу важливо, щоб у процесі сприйняття учнів брали участь якнайбільше видів сприйняття. На першому місці за важливістю та ефективністю в умовах використання ТЗН повинні бути комбіновані зорово-слухові види сприйняття, наступними є зорові та, нарешті, слухові.

"Золоте правило дидактики", сформульоване Я. А. Коменськям, стверджує: "...все, що тільки можна давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для сприймання зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, те, що підлягає смаку - смаком, доступне дотикові - через дотик. Якщо які-небудь предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями…".
     Ознайомлення учнів з новими відеоматеріалами, робота з персональним комп’ютером, використання інших аудіовізуальних засобів надає можливість вчителю зробити свої уроки більш цікавими, насиченими і продуктивними. Демонстрування відеоматеріалів викликає інтерес учнів, виникає досить стійка мимовільна увага, що обумовлена яскравістю, динамічністю, розмірами та контрастністю зображення, звуковим супроводом тощо. Саме цим пояснюється міцне запам’ятовування учнями окремих, найбільш яскравих, емоційно насичених кадрів. 

     Перед переглядом відео-фрагменту необхідно ставити перед аудиторією певну проблему. При цьому такий перегляд не повинен займати більше 10-15 хвилин заняття, тому що це може призвести до перенапруження зорового та слухового аналізаторів учнів та як наслідок до зниження працездатності в цілому.
     Тому більш доцільним буде використання невеличких відео-фрагментів (до 5-10 хвилин) і зміна навчальної' діяльності на занятті. При цьому доречним буде використання не тільки матеріалів документального кіно, а також відео-фрагментів художніх фільмів. Звичайно до матеріалів з художніх фільмів слід відноситися дуже обережно, але саме вони дозволяють створити під час заняття атмосферу певної епохи.
 Крім того при вивченні історії повсякденності саме використання таких відео-фрагментів дозволяє оздобити заняття оригінальним матеріалом для реконструкції реалій щоденного життя людей у праці, навчанні, на відпочинку.7 коментарів:

  1. Початок інтригує. Не вистачає продовження. Його можна подати окремою статтею з наведенням конкретних прикладів.

    ВідповістиВидалити
  2. Дозвольте і свій коментар.
    По-перше, на початку приводиться ієрархія видів сприйняття. Потрібно подати посилання, а інакше можна піддати сумніву.
    По-друге, погоджуюсь з dldesjatov - не вистачає продовження і прикладів

    ВідповістиВидалити

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...