Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

19 березня 2012 р.

АКТУАЛЬНІСТЬ Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії та правознавства


АКТУАЛЬНІСТЬ   Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії та правознавства
На початку ХХІ ст. людство ввійшло в нову стадію свого розвитку – вчені й політики, підприємці й педагоги все частіше говорять про настання інформаційної ери. Сучасне життя досить складно уявити без використання компютерної техніки. Наш час – це епоха постійних змін у технологіях, в тому числі і в освітніх, а використання персонального компютера є стрижнем інформаційних технологій навчання.
Сучасне інформаційне суспільство  має такі особливості:
·  обсяг знань, що породжується у світі, подвоюється кожні два-три роки;
·  щодня у світі публікується 7000 наукових і технічних статей;
·  обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники землі протягом двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;
·  у індустріально розвинутих країнах учні під час навчання в середній школі одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;
·   у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч.
Тому від освіти вимагається не лише нових умінь і знань для учнів, але й урахування цих особливостей. Потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з  інформаційними технологіями, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства.
Отже,сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних:
·  гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях,
·  самостійно критично мислити;
·  грамотно працювати з інформацією;
·  бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах;
·  самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.
Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від  використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору стало  одним  з пріоритетних напрямів сучасної державної політики .
 Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Їх використання  здатне істотно поглибити зміст матеріалу, а застосування нетрадиційних методик навчання може зробити помітний вплив на формування практичних умінь і навичок учнів в освоєнні історичного і суспільствознавчою матеріалу.

Читати далі

14 березня 2012 р.

Використання навчальних можливостей YouTube на уроках історії

Стаття друкується в скороченому варіанті. Повний текст доступний в журналі "Історія в школі". Десятов Д.Л. Використання навчальних можливостей  YouTube на уроках історії // Історія в школі. - 2012. - № 1. - С. -19-22. 
YouTube – це безкоштовна онлайн-служба для роботи з потоковим відео, яка надає можливість всім бажаючим переглядати та надсилати власне відео. Найголовнішою характеристикою даного сервісу є те, що він є безкоштовний. Потрібно просто зареєструватись, створити власний акаунт – і у користувача є можливість показувати власні роботи цілому світу. Саме завдяки простоті та зручності використаня, YouTube став одним з найпопулярніших сервісів для розміщення відеофайлів. За даними статистики аналітичної компанії Alexa цей сервіс обігнав за популярністю соціальну мережу MySpace. 
 Одразу зауважимо, що цей Інтернет-сервіс має свої умови використання. Так в більшості країн світу підліткам, яким не виповнилося 13 років, не дозволяється реєструватися на цьому сервісі. На сервісі забороняється публікація відео, на якому показане насильство, агресивне ставлення чи приниження людей, жорстоке поводження з тваринами, наркоманія, вживання алкоголю та куріння неповнолітніми тощо. Таке відео буде видалено, а власник облікового запису отримає попередження, адже на вміст вашого відео може поскаржитися будь-який користувач цього сервісу. Крім того YouTube співробітничає з цілим рядом правозахисних організацій. В процесі використання цього соціального сервісу потрібно також зважати на авторське право. Наприклад, якщо ваше авторське відео супроводжується аудіо-записом, який належить певній студії, ваше відео буде також підлягати видаленню.
 Відео на YouTube публікується в трьох режимах: загальнодоступний (будь-хто може здійснювати пошук подібного відео та його перегляд); не для загального перегляду (переглядати відео можуть тільки ті, хто отримав на нього посилання); приватне (можуть переглядати лише вибрані користувачі). Отже, якщо на відео знято якийсь шкільний захід й у ньому фігурують учні, таке відео варто публікувати тільки в приватному режимі. В цілому ж навчальний потенціал YouTube визначається тими основними способами, якими поширюються відеоматеріали на цьому сервісі.
 Перший спосіб надає користувачам можливість завантажувати власне відео в таких поширених форматах, як .mpeg і .avi. YouTube автоматично конвертує їх в Flash Video (.flv) і робить їх доступними для перегляду в онлайн-режимі. Flash Video є популярним форматом завдяки його сумісності і доступності на різних платформах. Кожне відео супроводжується готовою HTML-розміткою для вставки відео на інші веб-сторінки. Проста техніка «скопіюй і встав» зробила розповсюдження відео з YouTube надзвичайно популярним серед блогерів і користувачів соціальних мереж, а також деяких медіа-ресурсів, адже посилання на відео може бути вставлене в HTML-код будь-якої веб-сторінки. Отже, якщо вчитель має власний сайт, або ж учні ведуть блог під час роботи над певним навчальним проектом, будь-який відео- матеріал може стати складовим компонентом подібного сайту.
 Функція завантаження власного авторського відео дозволяє вчителю та учням створювати власний архів відео-файлів та історичних відео-джерел. До відео-джерел ми можемо віднести відеосвідчення учасників історичного процесу. Відео- свідченням ми називаємо запис усного свідчення на відео. Відеосвідчення як різновид усного історичного джерела має ряд своїх переваг. По-перше, відеосвідчення дозволяють учням бачити людину, а це, в свою чергу, надає можливість створити своєрідний діалог між свідком й учнями. По-друге, відео дозволяє передати більший спектр емоцій та почуттів, а отже й учням більше їх сприйняти. Наступний спосіб використання YouTube надає користувачам цього сервісу можливість завантажувати відео та переглядати його в режимі оффлайн. Проте, як завантажувати відео з цього сервісу мова йшла в попередній публікації. Зауважимо, що сервіс SaveFrom можна зробити складовим елементом свого браузера. Отже, завантажувати відео можна одним кліком.
 Вчителя історії YouTube, в першу чергу, може зацікавити завдяки величезній кількості документального відео. До цього типу відео слід віднести інтерв’ю безпосередніх учасників подій, відеохроніку тощо. Пошук подібного відео може здійснюватися за ключовими словами, або ж за підпискою на відповідний відео-канал. Таким чином можна шукати й знаходити оригінальний відеоматеріал, як наприклад, «Промова Л. Берії на похоронах І. Сталіна» тощо. Виходячи з того, що документальне відео постає перед учнями як історичне джерело, робота учнів з ним повинна включати наступні етапи:
 1. Опис: • Опишіть, що ви побачили переглядаючи відеосюжет. Особливу увагу звертайте на деталі. • Зверніть увагу, які об’єкти попали на передній план, а які залишися на задньому; • Що робили, чим займалися люди, які попали в об’єктив кінокамери? • Якщо центральною фігурою сюжету виявився відомий історичний діяч, спробуйте описати його зовнішність. Зверніть увагу на його рухи, вираз обличчя. • Які деталі переглянутого сюжету вам запам’яталися найбільше? Чому?
2. Інтерпретація: • З історією якої країни пов’язаний переглянутий вами відеосюжет? Що дало вам можливість зробити такий висновок? • До якого часу ви віднесли зняті кадри? Обґрунтуйте свої міркування! • Чи змінилося ваше уявлення про історичні події після перегляду відеосюжету? Якщо змінилося, то що саме і чому? • Що нового ви дізналися про історичні події, які були вам знайомі з вивченого матеріалу? • Які емоції і почуття закарбував кінооператор? Чому саме ці події зацікавили його в першу чергу? • З якою метою і для якої аудиторії був знятий відеосюжет? • В якому контексті створювалося відео? • Якою ви уявляєте собі психологічну атмосферу історичної події, знятою кінооператором?
 3. Висновки і узагальнення: • Сформулюйте висновок, до якого ви дійшли після роботи з відеосюжетом. Спробуйте провести історичні паралелі. Зробіть узагальнення. В цій статті ми зупинилися і розглянули декілька можливих варіантів використання соціального сервісу YouTube у навчанні історії. Зрозуміло, що зроблений нами перелік є далеко неповним, й ця тема потребує більш глибокого дослідження.

Читати далі
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...