Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

8 грудня 2013 р.

35 аспектів критичного мислення

Найбільш лаконічне визначення критичного мислення подає Р. Пауль, говорячи, що критичне мислення - це мислення про мислення, коли ви розмірковуєте з метою вдосконалити своє мислення. В методиці навчання окремих навчальних дисциплін, критичне мислення часто постає, як окрема педагогічна технологія, в основі якої лежить застосування методів, методичних прийомів, педагогічних стратегій спрямованих на оволодіння учнями когнітивними процедурами й операціями, що дозволяють встановити об'єктивність, неупередженість й правдивість інформації. В цій публікації я дозволив собі адаптувати й подати стратегії критичного мислення (з джерелом, яке було використано в цій публікації можна ознайомитися за адресою: http://evolkov.net/critic.think/basics/35dimensions.of.critic.think.html)у вигляді питань, які кожен з нас мусить задавати собі в процесі власного мислення. Навчання школярів, під час проведення уроків історії, задавати собі подібні питання в процесі обговорення контроверсійного матеріалу - ефективний метод формування критичного мислення в учнів. 
35 аспектів критичного мислення
Список стратегій
Афективні стратегії
1.
Мислити самостійно
Чи є думки, які я висловлюю моїми чи вони належать іншим?
2.
Мислити без егоцентричності й соціоцентричності
Чи розумію я причини поведінки іншої людини? Чи враховую я в процесі свого мислення точку зору іншої людини? Чи впливає на мою позицію приналежність до певної соціальної групи?
3.
Мислити з метою досягти справедливості
Чи сприятимуть думки, які я висловлюю, досягненню справедливості?
4.
Досліджувати думки засновані на почуттях, й почуття засновані на думках
Що я зараз відчуваю? Чому я відчуваю зараз ці почуття? Як мої почуття впливають на те, що я зараз думаю? Чому я зараз думаю саме про це? Чи можна якось інакше інтерпретувати цю ситуацію?
5.
Проявляти інтелектуальну смиренність й зупиняти вчасно процес суджень
Чи можу я знати все з цього питання? Чого мені ще не вистачає для розуміння цього питання? Чи можу я навести додаткові аргументи на підтвердження своєї правоти?
6.
Проявляти інтелектуальну хоробрість й мужність
Чи можна допустити, що ця непопулярна думка й ідея є насправді істинною? Чи можна допустити, що найбільш поширена думка є хибною?
7.
Проявляти інтелектуальну наполегливість
Чому мені варто продовжувати свої пошуки в цьому напрямку? Чи досяг я повністю мети в своїх пошуках й дослідженнях?
8.
Довіряти розсудку
У що я вірю? Чи засновані мої думки на основі роздумів чи ж на основі віри?
9.
Проявляти інтелектуальну чесність
Чи говорю я правду самому собі? Чи всю правду я говорю собі? Чи застосовую я високі стандарти й вимоги не тільки до інших людей, але й до самого себе?
Когнітивні стратегії - макроздібності
10.
Уточнення узагальнень й уникнення спрощень
Чи всі сторони досліджуваного питання розглянуто? Що я приховую за узагальнюючими маркерами «всі знають», «кожному зрозуміло», «дуже правдоподібно», «малоймовірно» коли обговорюється це питання?
11.
Порівняння аналогічних ситуацій. Розуміння ситуації в новому контексті
Як залежить моє трактування й розуміння ситуації від контексту в якій вона відбувається? Як це буде спрацьовувати в новій ситуації?
12.
Удосконалення широти поглядів
Чи врахував я всі обставини й фактори, що впливають на цю ситуацію?
13.
Уточнення проблеми, умовиводів й висновків
Чи розумію я в чому суть проблеми? Чи пов'язані проблема, умовиводи й висновки між собою? Що в моїх твердженнях є  фактами, а що інтерпретацією?
14.
Уточнення й аналіз значення слів й фраз
Що означає цей термін й фраза? Чи вірно я розумію значення цього слова? Чи прояснює моє розуміння цього питання використання саме цих слів?
15.
Удосконалення критеріїв: прояснення цінностей й стандартів
На основі яких критеріїв я здійснюю оцінку цієї ситуації? Якими критеріями я керуюсь даючи оцінку цьому явищу, події, процесу? Якою є мета мого оцінювання? Що я оцінюю?
16.
Оцінювання достовірності джерел інформації
Які джерела інформації я використав для дослідження цього питання? Що в них є спільного, а чим вони відрізняються один від одного? Чи можу я знайти інші джерела інформації з цього питання?
17.
Актуалізація й визначення смислоутворюючих проблем
Яка проблема є головною в цьому питанні? В чому полягає суть проблеми?
18.
Аналіз й оцінювання аргументів, інтерпретацій, вірувань й теорій
Яка із інтерпретацій є більш обґрунтованою? Наскільки є обґрунтованою та чи інша ідея?
19.
Генерування й оцінювання рішення
Чому це рішення краще за інше? Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю проблему? Якими засобами розв'язувалися подібні проблеми? Якими були результати прийнятого рішення в подібному випадку?
20.
Аналіз (оцінка) дій
Чи можу я діяти в цьому випадку згідно правил? Якщо не існує правил для цього випадку, на основі чого я можу діяти? Яку тактику й  стратегію дій я можу обрати в цій ситуації?
21.
Критичне читання
Чи може існувати інша точка зору, ніж та яку представив автор? Чи поділяю я точку зору автора тексту? Чому?
22.
Критичне слухання
Чи правильно я вас зрозумів, що ...? Що ви маєте на увазі коли говорите, що...? Чи не могли б ви пояснити свою думку?
23.
Здійснення міждисциплінарних зв'язків
Знання з яких інших дисциплін могли б поглибити моє розуміння цього питання?
24.
Сократівська дискусія
Які питання варто задати для того, щоб зрозуміти суть ситуації, думок, аргументів?
25.
Порівняння поглядів, інтерпретацій, теорій
Чим ці погляди, інтерпретації, теорії відрізняються одна від одної, а що в них спільного?
26.
Оцінка поглядів, інтерпретацій, теорій
Які з цих поглядів, інтерпретацій, теорій нас переконують більше, а інші менше? Чому?
Когнітивні стратегії - мікронавики
27.
Порівняння й розмежування ідеалів й практики
Про що йде мова в даному випадку, про наші ідеали чи практику? Як ми можемо досягти ідеалу? За яких умов й обставин ми можемо досягти ідеалу?
28.
Використання словника термінів критичного мислення
Як застосування термінів «точка зору», «робити висновки», «критерій», «доречно», «проблема», «неоднозначно», «виправдовувати», «інтерпретувати», «розрізняти» допоможе мені зрозуміти краще хід моїх думок?
29.
Виокремлення суттєвих відмінностей й подібності
Наскільки суттєвими є відмінності й подібність порівнюваних мною речей?
30.
Перевірка й оцінка припущень
Яким чином я можу перевірити й оцінити власні припущення?
31.
Визначення релевантних й нерелевантних фактів
Наскільки факти, якими я оперую в процесі свого мислення відповідають ситуації?
32.
Генерування правдоподібних висновків й інтерпретацій
Наскільки мої висновки й інтерпретації є правдоподібними? Чому я в цьому переконаний?
33.
Оцінка свідчень й фактів
Чи можу я повністю довіряти свідченням й фактам, якими я оперую в процесі свого мислення?
34.
Визнання протиріччя
Чи вдалося мені уникнути протиріччя в процесі міркувань з цього питання?
35.
Аналіз підстав й висновків
Чи було отримано висновки на основі ґрунтовних підстав?

2 коментарі:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...