Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

6 лютого 2014 р.

Наскільки ти є толерантною людиною

Розміщую методичну розробку міні-тренінгу, яка увійшла до навчально-методичного посібника "Формування громадянської компетентності учнів на уроках історії". Друкується за виданням: Десятов Д. Л. Формування громадянської компетентності учнів на уроках історії: навчально-методичний посібник / Д. Л. Десятов. - Миколаїв: ОІППО, 2013. - 76 с. 
Мета тренінгу: учні засвоять зміст поняття толерантності; визначать особисті межі толерантності; обговорять норми толерантних стосунків у групі, суспільстві; визначать зв’язок толерантності з громадянською мужністю.
Хід тренінгу
I.          Актуалізація та мотивація навчальної діяльності учнів (5 хв.).
II.          Основна частина (35 хв.). «Опанування» поняттям толерантності. Для подальшої роботи учням пропонується подумати над значенням і смисловим навантаженням терміну толерантності. Для цього створюються мікрогрупи, завданням яких стає створення емблеми толерантності. Після того, як закінчується створення емблем, кожна з них прикріплюється на дошці або стіні. Групи по черзі повинні прокоментувати створені емблеми. Шляхом загального обговорення вирішується, яка із емблем найбільш вдало передає значення поняття толерантність. При необхідності, визначення, створені групою порівнюються з загальноприйнятим.
Толерантність – терпимість до чужих думок, вірувань і переконань. Толерантність не означає терпимого ставлення до несправедливості, відмови від своїх поглядів, бо йдеться, перш за все, про відмову від нав’язування своїх поглядів іншим. Увага учнів звертається на різні аспекти поняття толерантності:
·                Співпраця, дух партнерства.
·                Готовність миритися з чужою думкою.
·                Повага до людської гідності.
·                Повага до прав інших.
·                Прийняття іншого таким, яким він є.
·                Уміння поставити себе на місце іншого.
·                Повага до права бути іншим.
·                Визнання різноманітності.
·                Визнання рівності інших.
·                Терпимість до чужих думок.
·                Відмова від домінування, завдання шкоди і насильства щодо інших людей.
Діагностика толерантності особистості
На цьому етапі учням пропонується визначити межі особистої толерантності шляхом надання відповідей на запитання анкети.
Анкета
Вибери ту відповідь, яку ти вважаєш правильною, та порахуй, скільки відповідей «В» ти отримав
1.                             Для того, щоб не було війни ...
A.                                   Неможливо нічого зробити, тому що війни будуть завжди!
B.                                   Потрібно розуміти, чому вони відбуваються.
2. У школі говорять про героїв, які виявили толерантність...
A.                                   Це тебе не цікавить.
B.                                   Ти хочеш дізнатися про цих героїв більше.
  3. Ти протистоїш насильству...
A.                                  Насильством.
B.                                  Ти приєднуєшся до інших людей для того, щоб сказати «Ні».
  4. Один товариш тебе зрадив ...
A.                                  Ти помстишся йому.
B.                                  Ти намагаєшся порозумітися з ним.
  5. Коли говорять про дітей, які постраждали від війни ...
A.                                  Ти про це почув та забув.
B.                                  Ти шукаєш можливість для того, щоб проявити з ними солідарність.
   6. Ти не згоден з кимось ...
A.                                  Ти не даєш можливості йому говорити.
B.                                  Ти все ж таки уважно слухаєш його.
   7. У класі ти уже відповів ...
A.                                   Ти хочеш відповідати іще.
B.                                   Ти даєш можливість відповісти іншим.
   8. Тобі пропонують листуватися з кимось із іноземців ...
A.                                  Ти не відчуваєш потреби у листуванні, ні поділитися своїми мріями.
B.                                  Ти хочеш листуватися для того, щоб поділитися своїми мріями.
         Ключ. Якщо у тебе майже одні «В»: Ти виявляєш велику толерантність. Ти є майбутнім громадянином світу, відповідальним і солідарним, активним провідником миру. Поясни своїм друзям, як тобі це вдається.
         Якщо у тебе від 3 до 7 «В»: Ти не дуже толерантний. Ти намагаєшся нав’язати свої ідеї, але проявляєш цікавість і у тебе гарна уява. Використовуй ці свої якості для боротьби з нетолерантністю.
         Якщо у тебе менше ніж 3 «В»: Ти зовсім не толерантний. Але, якби ти був налаштований оптимістичніше і тобі подобалося дискутувати, ти б міг стати більш щасливим! Спробуй докласти більше зусиль.
Тривалість –10 хв.
Визначення межі толерантності
Рольова гра «Дискотека»
Мета: звернути увагу учасників заняття на значення толерантності в буденному житті, на шлях розвитку конфлікту і на можливі варіанти його подолання.
Кількість учасників: 8
Тривалість: 20 хв.
Матеріали: картки із завданням
Ви людина, що незадоволена своїм життям і бажає вилити своє незадоволення, спровокувавши конфлікт з іноземцем.
Ви – громадянин США, що перебуває в гостях у свого українського друга, який привів вас на дискотеку. Українською мовою ви не володієте.
Ви українець, що запросив свого американського друга на дискотеку. Ваш друг не володіє українською мовою.
Ви прийшли на дискотеку з метою гарно провести час
Ви звичайний відвідувач дискотеки
Ви звичайний відвідувач дискотеки
Додаткова картка
Ви ненавидите американців за їхню зовнішню політику, хоч і не вважаєтеся агресивною людиною.
Додаткова картка
Ви – типовий націоналіст, який вважає, що в Україні багаті іноземці почуваються значно краще, ніж громадяни України. На дискотеку ви прийшли в недоброму гуморі.
Хід гри
1.                Спочатку вчитель запрошує на «сцену» перших шість учасників рольової гри, додаткові картки при цьому не задіюються. Учасникам повідомляється, що ситуація відбувається на дискотеці. Завдання кожного учасника полягає в тому, щоб увійти в роль й відтворити пропоновану стратегію поведінки. Аудиторії пропонується уважно слідкувати за ходом розігрування ситуації. Після першого етапу гри аудиторії пропонується провести аналіз ситуації.
         Запитання аудиторії:
«Що відбувається? Як би ви визначили поведінку учасників ситуації? Наскільки поведінка її учасників відповідає вимогам толерантності?»
Запитання учасникам рольової гри:
«Наскільки комфортно ви себе почували в цій ситуації? Що стало причиною виникнення конфлікту? Чи можливо було запобігти його виникненню? За яких умов? Як повинен був себе повести кожен учасник ситуації, щоб такі конфлікти не відбувалися? Якою повинна була бути поведінка оточуючих, спостерігаючих, як виникає і розгортається конфлікт на міжетнічному ґрунті? Яку роль в розгортанні конфлікту зіграли ідеологічні та етнічні упередження і стереотипи?»
2.                Рольову гру можна ускладнити шляхом введення в гру учасників з додатковими картками.
Коментар: гра повинна бути припинена в разі, коли «актори», вжившись в роль, створюють справжній конфлікт. 
4. Рефлексія

За допомогою вчителя учасники тренінгу проводять самоаналіз своєї діяльності під час тренінгу: «Що нового, цікавого вони дізналися на тренінгу? Чи змінилися їхні уявлення про толерантність, про межі своєї толерантної поведінки? Як охарактеризують учасники тренінгу стосунки у своєму класі, групі? Чи бажали б вони, щоб стосунки змінилися, стали більш толерантними? Що для цього потрібно зробити?»

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...