Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

23 червня 2014 р.

Методична розробка уроку з всесвітньої історії на тему: "Румунія у 1918-1939 роках"

Автор матеріалу:  Лемешко Ніна Володимирівна, учитель історії Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист. 
Методична ремарка. Урок «Румунія в 1918-1939 роках» є пятим у темі №7 «Країни Центральної та Південно-Східної Європи у 20-30-х роках ХХ століття». Для проведення уроку була використана технологія особистісно-орієнтованого уроку з елементами інформаційних технологій. Вважаю поєднання даних технологій доцільними, оскільки саме таким чином забезпечується ефективний розвиток і саморозвиток особистості учня та формування необхідних ключових та предметних компетенцій.
      Мета уроку. А) навчальна: створити різностороннє освітнє середовище для залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності з  метою дослідження особливостей соціально-економічного і політичного розвитку Румунії у 1918-1939 роках, ролі провідних державних та політичних діячів в історії країни у міжвоєнний період; б) розвивальна: розвивати та удосконалювати  дослідницькі уміння учнів, а саме: аналізувати доступні для розуміння історичні джерела та літературу,  інтерпретувати історичну інформацію, розглядати події і явища  в контексті динаміки перебігу; давати оцінку діяльності провідних політичних діячів; розвивати історичне мислення та мовлення учнів, сприяти злагодженій співпраці старшокласників у дослідницьких групах; виховна: сприяти зростанню інтересу учнів до історії сусідньої держави, їх бажання самостійно поповнювати свої знання, удосконалювати власне розуміння історії, дошукуватися до її сенсу; створити сприятливий емоційний фон доброзичливості, взаєморозуміння, співпраці для самореалізації особистості, підвищення статусу учня, значення його власного внеску у вирішення загальних завдань уроку.
   На уроці будуть розвиватися такі ключові компетентності: інформаційна та самоосвітня;  такі предметні компетентності: просторова, інформаційна, мовленнєва, аксіологічна.  
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:
· характеризувати особливості соціально-економічного та політичного розвитку Румунії у 1918-1939 роках з посиланням на різноманітні історичні джерела;
·  виокремлювати риси авторитарного режиму, опираючись на аналіз історичних подій;
·        цінювати роль провідних державних та політичних діячів в її історії за їх внеском у розбудову державності;
·        Побачити переваги самостійної дослідницької роботи.   

Тип уроку: засвоєння нових знань. 
Форма уроку: урок-дослідження. 
Обладнання: настінна карта «Західна Європа у 1924-1939 рр.»,  компютер, мультимедійний проектор, ноутбуки, презентація «Румунія у 1918-1939 рр.», роздатковий матеріал (тексти історичних джерел, памятка «Правила групової роботи», плани досліджень ), відеоролики.
Методи і прийоми
Методи організації навчально-пізнавальної діяльності:
·        словесні: словесно-дослідницькі;
·        наочні: наочно-інформаційні, наочно-дослідницькі;
· проблемно-пошукові: висунення проблеми перед учнями, розв’язання заданої проблеми;
·        індуктивно-дедуктивні: узагальнення, оцінка фактів, явищ, дій.
 Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності:
·        емоційний вплив педагога;
·        заохочення навчальної діяльності. 
Методи контролю і самоконтролю:
·        групова форма самоконтролю;
·        позитивне ставлення вчителя до успіху школяра та оцінювання кінцевого результату навчання.
    Випереджувальні завдання
  Колективні: 1) підготовче повторення наслідків Першої світової війни; 2) продумати що обєднує країни Центральної та Південно-Східної Європи у міжвоєнний період. 
   Індивідуальні: 1) повідомлення про румунського диктатора Йона Антонеску; 2) підбір відеоролика про «Залізну гвардію»; 3) пошук фото та ілюстративного матеріалу (портрети румунських  політичних діячів, фото подій міжвоєнного періоду).
    Оформлення дошки 
Ліва сторона: настінна карта «Західна Європа у 1924-1939 роках». 
Центральна частина: місце для опорного конспекту. 
Права сторона: екран для проекції презентації, показ відеороликів. 
План уроку
І. Етап орієнтації. 
а) Орієнтація учнів у темі. 
Вступна бесіда за питаннями:
1.     Пригадайте, як називається загальна тема, яку ми вивчаємо. Покажіть на карті країни,  які відносяться до Центральної та Південно-Східної Європи.
2.     Як ви думаєте, за якими критеріями автори програми обєднали ці країни в один регіон? Що саме обєднує ці країни?
3. Історію яких країн Центральної та Південно-Східної Європи даного періоду ми вже дослідили?
б) Опора на особистий досвід учнів із теми.
Слово вчителя: сьогодні ми будемо вивчати ще одну країну цього регіону – Румунію. (слайд №1) Покажіть її на карті. Що ви знаєте про цю країну з інших уроків чи предметів?
в) Мотивація навчальної діяльності учнів, позитивна настанова на працю. 
    Відео анонс теми за участю викладача МННІ ОНУ імені Мечнікова, кандидата історичних наук,  доцента Буглай Н.М.
Завдання до відеоанонсу: Виберіть найбільш переконливі аргументи для підтвердження необхідності вивчення даної теми.
     ІІ. Етап покладання мети і проектування навчальної діяльності. 
      Учні пригадують алгоритм, за яким вивчали історію інших країн даного регіону.
1.     Особливості соціально-економічного розвитку країни.
2.     Еволюція державного устрою та політичного режиму.
3.     Зовнішньополітичні орієнтири.
4.     Роль провідних державних та політичних діячів в історії країни.
Слово вчителя: щоб зацікавити вас процесом вивчення такої своєрідної країни як Румунія, пропоную вам побути в ролі дослідників. Давайте перевіримо на практиці чи відповідають дійсності слова професора Трейсі, які я підібрала як девіз уроку: «Дайте насолоду дітям самим досліджувати та аналізувати, практично працювати, і, вправляючись, вони охочіше вчитимуться». 
 Учитель повідомляє очікувані результати (слайд №2)
 Учні  обєднуються в чотири групи відповідно до алгоритму. Кожна група одержує завдання – дослідити джерельну базу з одного питання теми,висновки кожної групи становитимуть частину розвязання проблеми.
Учитель ставить проблему: "Чи була альтернатива військово-легіонерській диктатурі Йона Антонеску і зближенню та союзу Румунії з нацистською Німеччиною?"
(питання записується на дошці)
ІІІ. Етап організації виконання плану діяльності
Учитель обирає собі дублера, який вестиме спостереження і облік найбільш активних учнів,  їх виступи. А сам учитель слідкує за ходом досліджень у кожній групі та часом, відведеним на дослідження, консультує учнів у разі необхідності.
І група
Тема дослідження – "Визначити особливості соціально-економічного становища Румунії у 1918-1939 роках". 
План дослідження
1.     Наслідки Першої світової війни для Румунії:
а) людські та матеріальні втрати;
б) територіальні зміни.
2. Вплив наслідків Першої світової війни на розвиток економіки та соціальне становище  країни.
3. Висновок.
Джерела
1.     Витяги з міжнародних договорів – Сен-Жерменського, Тріанонського, Нейїського.
2.     Історична карта «Територіальні зміни в Центральній та Південно-Східній Європі внаслідок Першої світової війни».
3.     Таблиця «Національний склад і чисельність населення Румунії» (за переписом 1939 року).
4.     Таблиця «Втрати країн-учасниць у Першій світовій війні» (Подано за: Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. – С.35) – «Історія епохи очима людини. 10 клас. Київ, «Генеза», 2004, – С.63).

ІІ група
Тема дослідження  "Прослідкувати еволюцію державного устрою та політичного режиму Румунії у період між двома світовими війнами". 
План дослідження
1.     Державний устрій Румунії до і після Першої світової війни.
2.     Основні положення Конституції 1923 року щодо державного устрою.
3.     «Династична криза» та її наслідки.
4.     Причини встановлення диктатури Йона Антонеску.
Джерела.
1.     Адаптований текст Конституції Румунії1923 року (з підручника «Всесвітня історія.10 клас» (автор Я.М.Бердичевський). – Запоріжжя, 1996, – С. 152)
2.     Інтернет-ресурси (Вікіпедія). 
3.     Відеоролик «Железная гвардія». 
4.     Підручник «Всесвітня історія. 10 клас» (автор П.Полянський) п.27, частина 2 «Внутрішньополітичне становище Румунії».
ІІІ група
Тема дослідження - ослідити, як і чому  змінювалися зовнішньополітичні орієнтири Румунії з 1918 по 1939 рік". 
План дослідження
1.     Балансування Румунії між   Антантою та державами Четвертного союзу.
2.  Орієнтація на Францію. 
3.  Зближення з Німеччиною.
Джерела
1. Тексти  Бухарестського договору, договору про утворення Малої Антанти, договору про співробітництво з Німеччиною («Історія епохи очима людини.10 клас. - Київ, «Генеза», 2004, с.78,83, 86). 
2.     Інтернет – ресурси. 
3.     Лекція № 20 «Румунія в 1918-1939 рр.» (автор професор Я.М.Бердичевський), частини 1, 5, 8.
4.     Фрагмент альтернативного підручника «Всесвітня історія. 10 клас» (автор І.Я. Щупак).

ІV група
Тема дослідження - ку роль відіграли політичні діячі Румунії у процесі державотворення?"
План дослідження
1.     Король Фердинанд І.
2.     Король КарольІІ.
3.     Диктатор Йон Антонеску.
Джерела
1. Інтернет-ресурси (Вікіпедія). 
2.     Портрети королів Фердинанда І, Кароля ІІ, диктатора Йона Антонеску.
3.     Лекція №20 «Румунія в 1918-1939 рр.» (автор професор Я.М.Бердичевський), частина 9.
Після опрацювання джерел групи презентують результати своїх досліджень у різних формах (групи самостійно обирають форму звіту про роботу). Можливі варіанти (І група – у вигляді таблиці територіальних змін, ІІ група – схема управління Румунії, ІІІ група – опорний конспект, ІV група - повідомлення). Представник кожної групи стисло повідомляє, які джерела були опрацьовані та які висновки зробили учасники групи в результаті досліджень, в цей час інші учасники групи заповнюють опорні конспекти зі свого питання  на дошці. Висновки є частиною відповіді на проблемне питання. Учитель узагальнює результати роботи груп та озвучує рішення проблеми. По ходу звітів груп учитель звертає увагу на історичну термінологію:  уніфікація, монархічна диктатура, «Залізна гвардія», цараністи, кондукеторул (фюрер), військово-легіонерська диктатура.
Домашнє завдання :
·        для всіх – підготувати розповідь за опорним конспектом, доповнити дані таблиці «Особливості розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи у 20-30-х роках ХХ століття» в графі «Румунія», здійснити повторення до наступної теми «Болгарія в 1918-1939 рр.» про наслідки Першої світової війни для Болгарії;
·        на вибір – скласти перелік питань для інтерв’ю з сучасником подій в Румунії 1918-1939 рр., підготувати повідомлення про Александра Стамболійського та царя Бориса І.
IV. Етап контрольно-оцінювальний
1.     Оцінювання роботи в групах.
2.     Мотивація оцінювання навчальних досягнень учнів учителем.
3.     За наявністю часу – рефлексія.


Читати далі
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...