Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

21 лютого 2015 р.

Основні ідеї педагогіки соціального конструктивізму

Більшість інноваційних ідей, які сьогодні активно обговорюються у педагогічному середовищі, походять від особливої філософії навчання, яку прийнято називати «педагогікою соціального конструктивізму» (social constructionist pedagogy). Ця філософія навчання репрезентована працями багатьох дослідників, серед яких Ж. Піаже, Дж. Брунер, Г. Гарднер та інші.
   Суть педагогіки соціального конструктивізму може бути висловлена наступною фразою Ж. Піаже, що «знання не передаються, а конструюються». Тобто, стартовою позицією у процесі пізнання виступають попередні знання та уявлення учнів про предмет, якими б неповними й фрагментарними вони б не були. Саме від них розпочинається конструювання нових знань, шляхом подолання когнітивного конфлікту між внутрішньою структурою досвіду й зовнішньою невідомою реальністю. Подолання цього конфлікту відновлює тимчасову когнітивну стабільність (когнітивну рівновагу).
     Основні ідеї педагогіки соціального конструктивізму наступні:
1. Люди «конструюють» для себе нові знання у процесі взаємодії з навколишнім світом. Все, що ви читаєте, бачите, чуєте, відчуваєте, порівнюється із раніше отриманими знаннями. Якщо це якось з вашим знанням співвідноситься, то можуть бути добудовані нові фрагменти знання, які і залишаться з вами. Знання зміцнюється, якщо його вдається успішно застосовувати в інших ситуаціях. Ви не просто сховище памяті, яке пасивно всмоктує нову інформацію.
2. Навчання особливо ефективне у тому випадку, коли у тих хто вчиться, формується щось для інших. Це може бути що завгодно, починаючи від вислову, твердження й закінчуючи повідомленням в Інтернеті.
3. Для процесу навчання особливого значення набуває належність того, хто навчається до групи, члени якої формують щось для інших, працюючи спільно, і створюючи тим самим унікальну інтелектуальну культуру, яка розділяється учасниками групи за предметами та сенсом. Коли хтось занурюється у подібну культуру, він потрапляє у безперервний і багатоплановий процес навчання.  
  Ідеї педагогіки соціального конструктивізму досить часто порівнюють з ідеями біхевіоризму, який слугував філософською платформою організації процесу навчання у такому вже й недалекому минулому (див. табл.). Проте, варто зауважити, що ідеї педагогіки соціального конструктивізму сьогодні існують радше у формі декларацій, ніж реальної педагогічної практики.
 Навчальна програма побудована за принципом «від конкретного до цілого» з акцентом на базових знаннях й уміннях
Навчальна програма побудована за принципом «від загального до конкретного» із акцентом на узагальнених поняттях й уміннях
 Основна вимога до процесу навчання ‒ суворе виконання навчальної програми
Гнучкість процесу навчання із можливістю змінювати навчальну програму
 Навчальна програма й навчальний процес повністю спираються на рекомендований підручник чи навчальний посібник
Підручник не являється домінуючим джерелом навчальної інформації; пріоритет надається оригінальним джерелам, об’єктам і явищам реальної дійсності
 Учень виступає об’єктом процесу навчання, який отримує готові знання ввід учителя
Учень ‒ повноправний учасник процесу навчання із своїми поглядами й уявленнями про оточуючий світ
 Учитель, як правило, подає новий навчальний матеріал учням, як істину в останній інстанції
Учитель виступає, перш за все, як організатор навчально-пізнавальної й дослідницької діяльності учнів, не нав’язуючи їм свої погляди й переконання
 Учитель оцінює ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів за кількістю правильних відповідей
Учитель цінує самостійні, хай не завжди правильні, відповіді й роздуми учнів, «розумні» питання, свідомо виправлені ними помилки
Результати тестів й контрольних робіт ‒ єдине джерело інформації про рівень знань й умінь учнів
Оцінюються всі результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, які показують не тільки результати навчання, але й зусилля, прикладені учнями у процесі конструювання нових знань, та їх прогрес у навчанні
Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються у відриві від процесу навчання
Контроль й оцінювання здійснюються у тісному зв’язку з тим, як реально відбувався процес навчання
Учні, як правило, працюють в умовах фронтального навчання в класі, й індивідуально ‒ вдома
Учні більшу частину часу, як на уроці, так й при виконанні домашнього завдання, працюють у парах, малих групах й командах

 Проте, що ідеї педагогіки соціального конструктивізму стали дуже популярними у американській моделі освіти, свідчать різного роду "педагогічні артефакти". Ось один із них: 
Доволі вільний переклад цієї своєрідної "пам'ятки для вчителя" наступний:
Традиційний учень
Учень 21-го сторіччя
Сидіти й отримувати
Рухатися й експериментувати
Учень як одержувач
Учень як ініціатор
Очікування однакові для усіх
Учень керує виборами
Орієнтований на продукт
Орієнтований на процес й продукт
Учитель розповідає
Учень конструює значення
Використання паперу / олівця
Процес навчання покращений технологіями: використання мультимедійних технологій
Докладні вказівки
Без обмежень

Ізольоване навчання: приватність
Поширене на весь світ: співробітництво

Догідливий
Розвязує проблеми
Пріоритетність відповідей
Пріоритетність питань

Закрита система
Відкрита система
Залишається тим же самим
Змінюється постійно
Знає факти
Запитує
Існує правильний спосіб
Не існує правильного способу
Очікування результатів
Безпосереднє задоволення

Оскільки, деякі із ідей педагогіки соціального конструктивізму, здаються не такими вже й новими та революційними, не дивно, що можна натрапити й на карикатури, що висміюють процес заміни однієї філософії навчання на іншу. Ось одна із таких карикатур. 
   Переклад наступний: 1. Батьки нарощують критику стосовно нашої філософії освіти (Напис на дошці "Прогресивне навчання"). 2. Вони бачать це як навчання туманній математиці, проте винахідливий правопис довзволяє точності прослизнути у наших пошуках захистити дитячу самооцінку. 3. Вони можуть бути правими: нам не слід робити це більше. 4. Зараз ми назвемо це конструктивізмом. Голос присутнього:"Ось так, щонайменше, ми можемо лишити філософію".   

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...