Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

25 лютого 2015 р.

Інтерактивний плакат в один слайд

В курсі “Історія України” та “Всесвітньої історії” учні зустрічають чимало історичних образів. Для значної категорії звернення до історичних персоналій є непростою проблемою. Тільки в курсі вітчизняної історії учень має виявити знання історичних портретів, зокрема князів, гетьманів, керівників національно-визвольного руху, політичних діячів, видатних представників суспільного і культурного відродження.В методичних  посібниках ( для всебічного висвітлення історичних персоналій )рекомендується:
1. Ознайомитися з найважливішими біографічними даними.
2. Простежити процес становлення особистості в конкретному середовищі.
3. Виявити історичні умови, що відіграли роль у формуванні поглядів, якостей особи.
4. Дослідити участь історичної особи в суспільному житті.
5. Визначити, інтереси якої  соціальної групи, класу, політичної сили відбиває історична особа в своїй діяльності.
6. Виявити вплив конкретної історичної особи на окремі галузі життя чи суспільно-політичні процеси.
7. З’ясувати морально-психологічні якості історичної особи.
8. Показати коло однодумців і соратників історичної особи.
9. Визначити історичну роль особи та її вплив на певну сферу життя суспільства.
Для успішного засвоєння вивчення особистості, я найчастіше зстосовую різноманітні прийоми візуалізації, які є ефективним засобом комунікації, оскільки дозволяють залучити великі масиви інформації. Одним з найбільш цікавих нововведень при вивчені історичної особи  став інтерактивний плакат або (частіше використовую) представлення особистості через один слайд. У процесі навчання інтерактивний плакат дозволяє досягти дуже важливих результатів:
 дослідити участь історичної особи в суспільному житті
 визначити роль особистості в конкретному історичному часі
 представити та систематизувати матеріал
 домогтися максимальної наочності інформації
 за рахунок використання інтерактивних елементів залучити учня в процес отримання знань.
Так вивчаючи тему " Активізація  опозиційний рух в Україні в середині 60-х — на початку 70-х рр.
Форми діяльності дисидентів" в 11 класі ,ми з учнями створили проект "Прометеї українського духу", підготувавши низку плакатів по вивченню особистості дисидентів.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...