Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

26 лютого 2015 р.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

 У квітні-травні ц.р. Національним центром «Мала академія наук України» буде проведений Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник» (умови конкурсу – на сайтах: http://man-junior.org.ua та www.man.gov.ua).
Конкурс проводиться у два етапи: І етап – заочний (до 15 квітня ц.р. – реєстрація учасників і розміщення презентацій і тез доповідей на сайті конкурсу;  з 15 до 30 квітня – відкрите рейтингове оцінювання проектів), ІІ етап –захист проекту в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет або очно на базі територіальних відділень Малої академії наук України (12 травня – тестове включення до системи захисту в режимі он-лайн; з 13 до 16 травня – захист проектів у режимі он-лайн, 17 травня – круглий стіл для керівників учнівських проектів).
Для участі в І етапі заходу необхідно до 10 квітня 2015 року надіслати заявку (форма додається), проект, оформлений у форматі презентації в середовищі Power Point, та тези творчої роботи на електронну адресуjunior.konkurs@gmail.com, iator@mail.ru.
Презентації та тези творчих робіт будуть розміщені на сайтах конкурсу. За результатами їх відкритого рейтингового оцінювання визначатимуться учасники ІІ етапу. Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднений на сайтах конкурсу не пізніше, ніж через п’ять календарних днів після завершення І етапу.
До участі в заході запрошуються учні 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці позашкільних навчальних закладів відповідного віку.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 489-55-80, 0 (97) 234-50-94, 0 (50)362-07-09; е-mail: junior.konkurs@gmail.com; веб-сайти: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua.
ПІДГОТОВКА ДО КОНКУРСУ  “МАН-Юніор Дослідник” – вересень – квітень щороку
До конкурсу допускаються учні 5-10 класів

  1. Аналіз заздалегідь заявленої загальної теми і визначення завдань дослідження відповідно до цієї теми.
  2. Підготовка дослідження відповідно до методичних рекомендацій та вимог оформлення тез і презентацій – інформація на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/
  3. Підготовка заявки за установленою формою (з повними даними про учня, наукового керівника, міста навчання та роботи, ел. адреси та телефонів для зв’язку) і надсилання заявок до оргкомітету – до 15 квітня.
  4. Своєчасна перевірка Інтернет зв’язку.

ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК» у 2014-15 навч. році

  • «Астрономія» –  Дослідження об’єктів зоряного неба за власними спостереженнями і фотографіями.
  • «Техніка» – Фокуси для досліджень: придумати оригінальний фокус (дослід із загадкою) і надати його повне пояснення з точки зору фізики.
  • «Екологія» – Біоіндикація екологічного стану повітря.
  • «Історія» – 70 років після закінчення ІІ світової війни – уроки історії.

Методичні рекомендації публікуються на сайті http://man-junior.org.ua/ Матеріали для підготовки також у журналі “Школа юного вченого”.
Приклад роботи на конкурс ( Аня зайняла в 2012 році І місце)ЗАЯВКА
на участь у І етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Дослідник»
_________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:
Найменування номінації
конкурсу
Тема проекту
Прізвище, ім’я,
по-батькові учасника
Прізвище, ім’я, по-батькові, посада  керівника проекту
Контактний телефон,
електронна адреса (за наявності) керівника
Найменування та місцезнаходження
навчального закладу.
Клас.
Найменування територіального відділення МАНУ
1
2
3
4

___________________________________               _________________                                         _____         __________________
(найменування посади керівника закладу)                (підпис)                                                          (Прізвище, ініціали)


Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...