Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

30 вересня 2015 р.

Досвід використання засобів ІКТ в навчанні історії (Робота з персональним сайтом)

Досвід використання засобів ІКТ в навчанні історії  
(Робота з персональним сайтом)
Трансформації історичної освіти передбачають формування в учнів історичної компетентності, зокрема здатності самостійно аналізувати явища й процеси суспільного життя у зв’язках і суперечностях, знаходити інформацію про життя людей у минулому, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її, формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію з історичної проблеми, розмірковувати, спілкуватися та співпрацювати в навчанні. Активне переосмислення і переживання історичних подій на уроках історії може стати важливою умовою для подальшого усвідомленого і відповідального вибору учнями власного життєвого шляху, його головних ціннісних орієнтирів. Вирішення окреслених завдань на сучасному рівні стає можливим при  активному використанні засобів ІКТ.
Робота з сайтом та відповідними мережевими технологіями, автором організовується переважно у дистанційній формі (учні отримують завдання і працюють з сайтом), але при цьому практикується й на деяких етапах уроку.

Персональний сайт вчителя історії та правознавства Гінкул Ганни Сергіївни «HISTORY SCHOOL» (http://historyschool.ucoz.ru/) - це сайт з активними компонентами, що побудований за принципом динамічної системи, змістову частину якої наповнюють його користувачі (вчитель та учні). Сайт був розроблений на безкоштовній веб-платформі «uCoz», що надає велику кількість можливостей і безмежний простір для втілення будь-яких творчих задумів.
Сайт має такі модулі, як: новини, розклад, учнівське середовище, позакласна робота, історичний форум, ЗНО, олімпіади, конкурси, історичне відео, фотоальбоми, історичні вправи, тести.
Модуль «Новини» допомагає вчителю ознайомити учнів з заходами, що плануються, важливими повідомленнями тощо.
Цікавим та найбільш змістовним є модуль «Учнівське середовище», він має свої розділи, що відповідають класам. В свою чергу для кожного класу створено категорії з історії України, всесвітньої історії, шкалою оцінювання (де відображаються оцінки за певні види робіт) правознавство (практичний курс) для 9 класу, а також окремі категорії, де можна знайти електронні версії підручників, атласів, контурних карт. Діти мають змогу в будь-який час завантажити підручник, попрацювати з картою атласу.  Окрім цього розроблені правила роботи на сайті у даному модулі, щоб діти чітко розуміли, яка мета та завдання стоять перед ними.
В модулі «Учнівське середовище» ми також можемо знайти розділ «На допомогу учню», в якому зібрані пам’ятки по роботі з різними історичними джерелами та інструкціями щодо виконання деяких видів робіт (написання есе, складання плану тощо). Учень має змогу  отримати чіткі інструкції та алгоритми, виконуючи домашнє завдання (Домашнє завдання, 8 клас, Тема «Поширення Реформації. Контрреформації»: напишіть есе на тему «Чому орден єзуїтів приділяв багато уваги вихованню й освіті молоді?»). Практикується звернення до відповідного розділу і під час уроку, коли дітям надається завдання та інструктаж щодо його виконання.  У модулі «Учнівське середовище» діти мають змогу викладати свої спільні проекти над проблемними питаннями, що виносяться на домашнє опрацювання, виконувати індивідуальні, випереджальні завдання.
Даний модуль є прекрасним інструментом для індивідуальної роботи. Практикується такий вид роботи з сайтом, що має на меті активізацію пізнавального інтересу до предмету в позаурочний та позашкільний час: учні отримують завдання знайти та розмістити на сайті матеріал, що стосується вивченої на уроці теми. Відповідно до розроблених правил роботи на сайті, учні розміщують змістовні повідомлення, а вчитель та інші учні класу задають уточнюючі питання, як до змісту викладеного матеріалу, так і до теми уроку загалом. І в даному випадку для вчителя відкриваються реальні можливості шляхом ІКТ реалізовувати особистісно-орієнтований підхід до кожного учня, орієнтуючись на особливості сприйняття кожної дитини, її здібності та внутрішній потенціал. Окрім цього в процесі такої діяльності учні з різним рівнем навчальних досягнень, сформованості вмінь та навичок демонструють свої знання та уміння, а вчитель при цьому корегує, вдосконалює вміння висловлювати свою думку, логічно оформлювати свої висновки, підштовхує до пошуку вирішення проблемних питань через аналіз різних джерел інформації, а відповідно сприяє формуванню, закладених змістом  історичної науки, компетентностей. Через деякий час автор помітив, що ті поради, інструкції, надані вчителем під час даного виду роботи, діти використовують не тільки в мережі, а й в умовах класно-урочної системи.
Модуль «Позакласна робота» - це короткі фото звіти з різних виховних заходів, що проводилися в рамках тижня історії, правознавства, днів Європи в Україні тощо. В даному модулі можна вступити в діалог з приводу проведених заходів і, навіть, прорефлексувати, організувавши спілкування у вигляді обміну коментарями.
Історичний форум відкриває можливості організувати дискусію, обговорити роль особистості в історії (8 клас, історія України «Від чого залежить оцінка історичної особистості? Гетьман С.Мазепа»); зібрати на одній з гілок форуму корисні посилання з описом на певну тему (9 клас, історія України «Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.»: пошук, оброблення інформації - інтернет-джерел (статті, віртуальні музеї, наукові дослідження в даній галузі, фото  з даної теми тощо), публікація їх на форумі, паралельне обговорення із зазначенням актуальності матеріалів тощо).
Використати історичний форум можна, наприклад, на уроці узагальнення у 7 класі (тема «Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІ ст.»). Діти за методом «Пори року» діляться на 4 команди, опрацьовують протягом 15 хв, залишені вчителем заздалегідь, завдання на форумі (для 4 команд).  Після закінчення роботи над завданнями, команди готуються до рецензування письмових відповідей на форумі своїх колег. Таким чином, друга частина уроку була присвячена спільному обговоренню питань, винесених на узагальнення. Даний вид організації діяльності учнів на уроці історії із залученням ІКТ полегшує  аналіз групової роботи, дає змогу побачити конкретний результат кожної групи та закріпити отримані знання ще й шляхом надання критичних, аргументованих коментарів, що може перерости у обговорення з елементами дискусії.
Окрім цього, сайт Гінкул Г.С. містить модуль «Історичне відео», зрубрикований за двома напрямками (історія України, всесвітня історія), які в свою чергу поділені на категорії по відповідності до класів. Хостинг «uCoz» надає можливість розміщувати відео з мережвого відео-сервісу YouTube. Кожне відео супроводжується готовою HTML-розміткою для вставки відео на інші веб-сторінки, а значить будь-який відео-матеріал може стати складовим компонентом персонального сайту.  Крім того, на YouTube вчитель й учні можуть знайти величезну кількість навчальних, документальних та науково-популярних відео-матеріалів, на яких знято музейні експонати й виставки, відвідування меморіальних історичних пам’ятників, телевізійні передачі про окремі історичні події чи проблеми. Можливості відео-сервісу YouTube можливі за умови активізації пізнавальної діяльності учнів, що вимагає від вчителя:
• у вступному слові підготувати учнів до активного і більш повного сприйняття змісту пропонованого відео;
• встановити шляхом бесіди з учнями зв’язок між відеоматеріалом і досліджуваною темою;
• звернути увагу школярів на головні питання, що знайдуть своє висвітлення в навчальному відеофільмі;
• познайомити учнів з загальною схемою відеофільму, не розкриваючи його змісту;
• попередньо пояснити найбільш важкі місця.
Перегляд будь-якого навчального відео повинен закінчуватися обговоренням побаченого. Можливим варіантом обговорення відео може бути дискусія, головне питання якої було сформульоване на початку перегляду [5, c.7].
Цікавим та корисним у реалізації особистісно-орієнтованого підходу є модуль «Історичні вправи».
До таких вправ та завдань варто віднести сайт - http://learningapps.org/ для створення кросвордів, ігор, пазлів, ребусів, логічних схем та завдань, загалом, вправ з історії, використовуючи аудіо- та відео контент. На сайті є можливість використання готових вправ, а також створення нових. Можливість генерування адреси URL дає можливість легко використовувати створені чи готові вправи на своєму персональному сайті, додавши лише необхідне посилання URL.

LearningApps, як конструктор інтерактивних завдань дає можливість готувати завдання для учнів вчителю, а, найцінніше, що учні, отримавши однакове завдання (підготувати інтерактивну вправу з окресленої теми)  матимуть змогу проявити особистісне бачення проблеми, творчий підхід, креативність засобами ІКТ. Під час актуалізації можна запропонувати виконати вправу сусіда по парті і обов’язково на даному етапі провести рефлексію, наскільки дана робота була цікавою, корисною та ін.

Використання даного ресурсу можливе практично на будь-якому етапі уроку з історії (актуалізації знань,  мотивації навчальної діяльності, узагальнення та систематизації знань, а також у якості творчого домашнього завдання, яке учні зможуть запропонувати іншим користувачам, опублікувавши його). 
У процесі вивчення, наприклад, архітектурних споруд та інших творів мистецтва на уроках історії (під час узагальнення та систематизації знань учнів: діти отримують завдання (робота в парах) скласти пазл та дібрати коротку характеристику зображенню), а також в якості домашнього завдання (інтелектуального тренажера), можна використати різні модифікації пазлів, що можна створювати за допомогою Інтернет-сервіса - http://www.jigsawplanet.com/. Пазли розвивають інтелект дитини відразу в декількох напрямках. Збираючи розрізану картинку, дитина вчиться логічно мислити, тренує уяву, просторове сприйняття, пам'ять. Крім цього виховуються посидючість, терпіння, уміння концентрувати увагу, здатність доводити почату справу до кінця.
Складанням пазлів ми сприяємо зануренню учня в досліджувану тему. Учень згадує навчальний матеріал не тільки в образі друкованого тексту, а й візуальних об'єктів, які він повинен реконструювати.
Пазли з історії на сайті зроблені в привабливому онлайн сервері http://www.jigsawplanet.com/. За допомогою даного сервісу можна завантажити своє зображення, задати ступінь складності не тільки за кількістю елементів, але і по можливості повернути пазл. Програма надає можливість приховувати і показувати збираний об'єкт. Організовуючи цю дидактичну гру часто зникає необхідність надавати учневі якийсь зразок, в нашому випадку він сам повинен згадати, як виглядає збираний об'єкт.
Отже, персональний сайт (http://historyschool.ucoz.ru/) з елементами дистанційної освіти допомагає вчителю в ефективній і раціональній організації навчального процесу та позаурочній комунікації з учнями. Використання ІКТ у викладанні історії відкрило для автора дітей, які в умовах традиційного навчання ніколи не цікавилися історією, дало змогу налагодити роботу з обдарованими дітьми, а також залучити до навчального процесу пасивних та невстигаючих учнів. З останньою категоріє дітей завдяки ІКТ та персональному сайту, зокрема, реалізовується навчання на принципах особистісно-орієнтованого навчання, що дає змогу персонально та адресно відкорегувати, сформувати предметні компетентності. Відповідно, у роботі з обдарованими дітьми завдяки ІКТ створюються умови для їх саморозвитку, самовдосконалення.


1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...