Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

27 жовтня 2015 р.

Як організувати ефективну пізнавальну діяльність учнів із відео?

   Використання відео у процесі навчання історії займає особливе місце. Який вчитель історії сьогодні не використовує на своїх уроках цей засіб навчання? Питання, звичайно, риторичне, адже на YouTube можна знайти відео майже до будь-якого уроку історії. У методиці навчання історії розроблено значну кількість методичних прийомів, які може використати вчитель організовуючи пізнавальну діяльність учнів із відео. Відео учні можуть переглядати за вказівкою вчителя з різною навчальною метою. Це - і отримання нової навчальної інформації, і обговорення дискусійних та контоверсійних питань, і узагальнення й систематизації раніше вивченого матеріалу. 
    Організовуючи пізнавальну діяльність учнів із відео вчитель може піти різними шляхами. Перший - попередньо надати учням питання, на які вони повинні будуть знайти відповідь під час перегляду відео. Другий - організувати якимось чином пізнавальну діяльність учнів вже після перегляду відео. Третій - викласти відео до навчальної спільноти, або ж на власний сайт, і вже там організувати пізнавальну діяльність учнів.   
    Проте сучасні мережеві технології кардинально змінюють методику організації роботи учнів із відео. Для прикладу візьмемо мережевий сервіс Edpuzzle. Можливості, які надає цей сервіс для організації роботи учнів із відео можна вважати майже унікальними. Спробуємо стисло їх описати:
1. Учитель безпосередньо вбудовує питання, на які повинні відповісти учні, у відео. Питання можуть бути відкритими, або ж у вигляді тесту. Тобто, вчитель створює цілий інтерактивний відеоурок, із яким учні будуть працювати вже далі самостійно. 
2. Сервіс фіксує відповіді учнів й надає можливості вчителю їх систематизувати і порівняти між собою. За бажанням вчителя відповіді учнів можна зберегти в окремому файлі, роздрукувати його, й наочно продемонструвати учням, як вони відповідали на поставленні вчителем питання. Вчитель може встановити конкретний проміжок часу, який він надає учням на роботу з відео. Це дуже мотивує й дисціплінує учнів. 
3. Учитель завантажує відео безпосередньо на сервісі, використовуючи  для цього, прив'язанні  до сервісу пошукові сторінки YouTube, Vimeo, KhanAkademy тощо. 
4. Завантаживши у повному обсязі відео, вчитель простими маніпуляціями залишає ту частину, яку він планує використати для свого відеоуроку. 
5. Сервіс передбачає два профілі - "Вчитель" та "Учні". Учні зайшовши на сторінку сервісу, приєднуються до класу, створеного вчителем, використавши для цього відповідний код. Вчитель працює з усім класом, а не із окремими учнями. 
6. Учитель може задати учням завдання самим створити відповідний навчальний проект, задавши при цьому відповідні вимоги до цього проекту. 
7. EDpuzzle існує як програмний додаток, що встановлюється на iPad. Отож, за наявності в учнів подібних пристроїв, школярі працюють із завданнями вчителя і на планшеті. 
8. Реєстрація на сервісі відбувається автоматично, за наявності, наприклад, облікового запису Google, або ж Edmodo (платформа для спільної роботи вчителів та учнів).  
9. Підготовлений подібним чином відеоурок можна розмістити в будь-якому місці Інтернету, наприклад, на блозі (див. нижче).
10. EDpuzzle англомовний, що змушує учнів використовувати англійську мову на практиці. 
.
Єдиний знайдений нами недолік у роботі цього сервісу - неможливість редагувати створенні питання, після того, як відеоурок було відправлено до класу. 
    Зробивши стислий огляд можливостей цього сервісу для організації пізнавальної діяльності учнів із відео, можна ствержувати, що гасло EDpuzzle "Make any video your lesson" ("Зробіть будь-яке відео вашим уроком") відповідає дійсності. 

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...