Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

24 грудня 2015 р.

Як побудувати пізнавальне завдання для учнів

1956 року Бенджамін Блум та його колеги створили оригінальну (та широку відому зараз) таксономію навчальних цілей, що відповідають певним когнітивним процесам. Проте, у 2001 році група авторів (D. R. Krathwohl, P. W. Airasian, L. W. Anderson, K. A. Cruiksahank, R. E. Mayer, P. R. Pintrich, J. Raths, M. C. Wittrock) видали книгу «A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A revision of  Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives» (Таксономія для навчання, викладання та оцінювання. Перегляд Блумівської  таксономії освітніх цілей), в якій представили оновлену класифікацію когнітивних процесів.
Запропонована авторами класифікація, може стати основою для конструювання пізнавальних завдань для учнів  у процесі навчання історії (див. табл.).  
Когнітивні процеси
Приклад пізнавального завдання 
Пам’ятати – відтворювати правильну інформацію по   пам’яті
Впізнавання
Із запропонованих рисунків обери той, на якому зображено середньовічний замок
Називання
Назви трьох відомих тобі середньовічних вчених
Розуміти – засвоювати навчальний матеріал чи досвід 
Інтерпретація (переклад із однієї знакової системи на іншу)
Користуючись описом середньовічного хроніста про хід битви біля м. Кресі, намалюй схему цієї битви
Наведення прикладів
Наведи приклад того, як політична роздробленість впливала на розвиток країни
Класифікація (за вивченими чи знайомими ознаками)
Розділи малюнки, на яких зображено храмові споруди часів середньовіччя, за відомими тобі архітектурними стилями

Підбиття підсумків
Якими були наслідки Столітньої війни для Англії та Франції?
Встановлення взаємозв’язків
Яким чином Карл Великий сприяв зміцненню Київської держави?
Порівняння
У якій країні орган станового представництва мав більші повноваження: Генеральні Штати у Франції чи Парламент в Англії?
Пояснювання
Чим пояснити активні міграції населення, що відбувалися протягом усього раннього Середньовіччя?
Застосовувати – діяти згідно з правилами
Виконання за інструкцією

Позначте червоним кольором на контурній карті назву місцевості, де 451 р. римська армія під проводом Акція зупинила гунські орди, очолювані Аттілою
Виконання за самостійно створеною інструкцією
Склади та заповни таблицю «Основні досягнення європейської культури на світанку середньовіччя»
Аналізувати – розділити щось на частини, які не мають ознак цього цілого та описати, як ці частини відносяться до цілого
Диференціювання (відрізнити одне від одного, розділити)
Які події, що відбулися в період раннього Середньовіччя, ти вважаєш найважливішими?
Впорядкування
Склади список правителів Османської імперії, правління яких найбільше сприяло зміцненню Турецької держави 
Атрибуція (визначення характерних ознак)
Прочитайте уривок із найдавнішого опису міста Лондона (XII ст.) та дайте відповідь на питання: «Як ви вважаєте, чи насправді середньовічне місто мало такий привабливий вигляд? Яку мету переслідував автор, створюючи опис міста Лондона?» 
Оцінювати – робити судження, засновані на критеріях та стандартах
Перевірка, контролювання
Перевір за допомогою карти, які з католицьких чернечих орденів не згадуються в тексті підручника?
Критика, рецензування
Прочитайте уривок із повідомлення папи Григорія VII духовним і світським князям Німеччини про події в Каноссі та дайте відповідь на питання: «Чи все у повідомленні папи Григорія VII про події в Каноссі викликає цілковиту довіру? Що в ньому викликає сумнів?»
Створити, синтезувати – зібрати нове ціле з частин чи розпізнати компоненти нової структури
Генерування
Один із істориків пояснював жорстокість церковного суду лише релігійними переконаннями. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Чим ще можна пояснити жорстокість церковного суду в епоху Середньовіччя?
Планування
Склади план дій, які повинен був здійснити Карл Великий, щоб не допустити розпаду своєї імперії?
Вироблення, продукування
Напиши щоденник від імені учасника одного із норманських походів

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...